Sỏi Trắng Tự Nhiên

65,000 

Sỏi trắng tự nhiên:

Trọng lượng: 13-14kg/bao

Danh mục: