Sỏi Trắng

60,000 

Sỏi trắng:

Trọng lượng: 13-14kg/bao

Danh mục: